• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

İnternet servis sağlayıcı işletmecilerine düzenleme

İnternet servis sağlayıcı işletmecilerine düzenleme
0 0

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilere ilişkin hizmet kalitesi tebliğinde değişiklik yapıldı.

30 Kasım 2015 Pazartesi 08:07

2012 tarihli ve 28207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğin 4. maddesinin 1. fıkrasına, 'Engelli abone: Özür oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve işletmecinin sisteminde kayıtlı aboneleri, Hız profili: İnternet paket grupları içinde indirme-gönderme hız ikilileri ve bağlantı çeşitleri (fiber internet, xDSL, kablo internet gibi) aynı olanları' bentleri eklendi.

 

Aynı tebliğin 5. maddesinin 8. fıkrası, 'İşletmeciler hizmet verdiği toplam abone sayısının yüzde 2’sinden fazlasına sahip olan hız profillerine ilişkin ölçümleri ayrı ayrı gruplandırarak raporlandırır. Ölçümü yapılan profilin 1000’den daha az sayıda aboneliği bulunan illerde işletmecinin ölçüm yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.' şeklinde değiştirildi.

 

Aynı maddeye, 'Sonuçların tüm trafiği temsil etmesi amacıyla gözlem zamanları gerçek trafik yoğunluğu ile orantılı olarak seçilir. Gözlemler, gerçek trafik yoğunluğu ile orantılı yapılmadığı durumlarda düzenli aralıklarla yapılır ve sonuçlar gerçek trafik verilerine göre ağırlıklandırılır. 8. fıkraya göre ilk kez yükümlü olunan hız profilleri için, işletmeciler toplam abone sayısının yüzde 2’sine ulaştıkları ayı takip eden 3 ay içinde bu hız profiline ilişkin ölçümleri yapmaya başlar. İşletmeciler hizmet verdiği toplam abone sayısının yüzde 2’sinin altına düşen hız profillerine ilişkin ölçüm yapmaktan, ilgili aydan itibaren muaf tutulur.' fıkraları eklendi. 

 

Tebliğin 6. maddesine şu fıkra eklendi: "'Bağlantı süresine ilişkin raporlamalarda, ilgili ayda işletmecinin aboneye hizmeti çalışır durumda verdiği bütün kayıtlar esas alınarak hesaplama yapılır."

 

ARIZA GİDERME SÜRESİ

 

Aynı tebliğe 7. maddeden sonra gelmek üzere 'Arıza giderme süresi' üst başlığı altında şu madde eklendi: Arıza giderme süresi, arızanın işletmeciye bildirildiği andan itibaren hizmetin tam olarak sunulmaya başlandığı zamana kadar geçen ve saat cinsinden ölçülen süredir.

 

Arıza giderme süresi ölçütüne;

 

a) Abonenin arıza giderimi için ileri tarih talebinde bulunduğu veya üzerinde anlaşılan zamanda adreste bulunmadığı veya aboneye ulaşılamadığı durumlar,

b) İşletmecinin arızanın giderilip giderilemediği konusunda bilgi alamadığı ara bağlantı yapılan şebekelerden kaynaklanan arızalar,

c) Özel anlaşmalar ile arıza müdahale süresinin taahhüt edildiği aboneliklerdeki arızalar,

ç) Abone mülkiyetinde bulunan cihaz kaynaklı ve abone sorumluluğunda bulunan tesisat kaynaklı arızalar,


d) Doğal afet, toplumsal olaylar ve kamu kurumlarının çalışmaları sonucu oluşan arızalar, dahil değildir.


(3) İşletmeci arıza giderme ölçütüne dahil etmediği arızanın, ikinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) veya (d) bentlerinden en az birine uygun nitelikte olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

 

(4) Arıza giderme süresine ilişkin ölçümler şunlardır:

 

a) Tüm geçerli arızaların en hızlı karşılanan yüzde 80’inin giderildiği süre.
b) Tüm geçerli arızaların en hızlı karşılanan yüzde 95’inin giderildiği süre.
c) Engelli aboneler tarafından bildirilen tüm geçerli arızaların en hızlı karşılanan yüzde 95’inin giderildiği süre.

 

(5) Raporlamalarda arızanın bildirim tarihine bakılmaksızın, ölçüm döneminde giderilen arızalar dikkate alınır.

 

(6) Kullanıcıların arıza bildirimi, haftanın yedi günü ve yirmi dört saat boyunca alınır ve resmi tatil günleri de ölçüm süresine dahil edilir.

 

(7) Arıza giderme süresi ile ilgili ölçümler, ölçüm döneminde yer alan her bir ay için verilerin tümü üzerinden, Ek-1’de belirtilen açıklamalar dikkate alınarak yapılır.”

 

KAYNAK: CİHAN

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha