• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

Araştırma: Toplumun yüzde 84’ü hükümet ve belediyeleri ‘iklim’den sınıfta bırakıyor

Araştırma: Toplumun yüzde 84’ü hükümet ve belediyeleri ‘iklim’den sınıfta bırakıyor
0 0

İklim Haber ve KONDA’nın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de her iki kişiden biri ‘iklim krizinin etkilerinin şimdiden hissedildiğini’ söylerken toplumun yüzde 84’ü hükümet ve belediyeleri iklim konusunda sınıfta bırakıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:25

Toplumun sadece yüzde 16’sı hükümetin iklim kriziyle mücadelede yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor.

 

Toplumun yüzde 55’ine göre hem hükümet hem de belediyeler iklim eyleminde ‘hiç çaba sarfetmiyor’. Bu oran gençlerde yüzde 60’ın üzerine çıkıyor. Yüzde 29’luk bir kesim ise hükümetin iklim eyleminde ‘biraz çaba sarfettiğini’ düşünüyor.

 

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019’ başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre toplumun yüzde 55’i Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki merkezi hükümetin ‘hiç çaba sarfetmediğini’ düşünüyor.

 

Her üç AKP’liden biri hükümeti sınıfta bıraktı

 

Hükümeti iklim eylemlerinin yetersizliğiyle suçlayan katılımcıların bir kısmı da AKP seçmeni. Rapora göre her üç AKP’liden biri hükümeti bu konuda sınıfta bırakıyor. Belediyelerin bu alandaki çabalarının yeterli olup olmadığı sorulan kişilerin ise sadece yüzde 15’i yerel yönetimlerin çaba sarfettiğini düşünüyor.

 

Türkiye çapında 2745 kişi ile yüz yüze yapılan anket, kamuoyunun ülkemizdeki iklim krizi ve onun etkileri, afetler ile iklim konusunda hükümet ve belediyelerin çalışmaları hakkında görüşlerini gözler önüne seriyor.

 

Araştırmanın sonuçlarının yer aldığı raporun önemli bulguları şöyle:

 

 

– Türkiye’de her iki kişiden birine göre iklim krizinin etkileri ülkemizde şimdiden hissediliyor, toplumun yüzde 61’i ise bu durumdan endişeli.

 

– Hükümetlerin ve belediyelerin iklim eylemlerini de değerlendiren katılımcıların yüzde 55’i bu konuda çaba gösterilmediğini ifade ediyor.

 

– Her üç kişiden biri “Türkiye hükümeti kesinlikle çaba göstermiyor” diyor.

 

– AKP’ye oy verenlerin yüzde 31’i, CHP’ye oy verenlerin yüzde 77’si ve HDP’ye oy verenlerin yüzde 86’sı merkezi yönetim iklim değişikliğini azaltmak için “Çaba göstermiyor” diyor.

 

– “Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş arası gençlerde yüzde 60’a ulaşıyor.

 

 

– Her üç kişiden biri belediyesinin ‘kesinlikle çaba göstermediğini’ söylüyor.

 

– AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 40’ı, CHP’ye oy verenlerin yüzde 67’si ve HDP’ye oy verenlerin yüzde 82’si belediyesinin iklim eylemi yapmadığını düşünüyor.

 

– “Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş arası gençlerde yüzde 61’e ulaşıyor.

 

– Aynı zamanda toplumun yüzde 71’i afetlerin arttığını ve bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünüyor.

 

Her on kişiden altısı iklim konusunda kaygılı

 

– Sosyal, politik ve ekonomik durum ve tercihlerden bağımsız bir şekilde her on kişiden en az altısı iklim konusunda kaygılanıyor.

 

İklim değişikliği konusunda Türkiye’deki endişeyi ve toplumun siyasilerin çabalarını yetersiz bulmasını değerlendiren araştırmacı yazar Leo Barasi “Dünyanın birçok yerinde, yurttaşların iklim eylemi talepleri ile beraber iklim meselesinin hayati önem taşıyan bir siyasi konuya dönüşmeye başladığını görüyoruz. KONDA’nın araştırması Türkiye’de de kamuoyunun artık hükümet ve belediyelerden iklim eylemi beklediğini gösteriyor” diyor.

 

‘Politikacılar toplumun endişelerine yanıt veren politikalar üretmeye başlamalı’

 

İklim değişikliğinin çözümü için hem hükümetlerin hem belediyelerin hem de hükümet dışı aktörlerin, hızlı ve etkin çözümlerle harekete geçmesi, sera gazı emisyonlarını azaltacak önlemleri alması ve hassas kesimlerin iklim etkileri ile baş edebilmesi için gerekli olan uyum adımlarını atması gerekiyor. İklim Haber ve KONDA tarafından yapılan ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Araştırması 2019’, Türkiye’nin yoğun gündeminde meselenin dikkatten kaçmadığını gözler önüne seriyor. Politika yapıcıların acilen toplumun iklim konusundaki endişelerine yanıt veren politikalar üretmeye başlaması gerekiyor.

 

İklimhaber.org’dan Barış Doğru ise yerel seçimin ardından yapılan araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: “KONDA Araştırma ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019”un sonuçlarına, neredeyse Türkiye’nin tüm büyük illerinde yerel iktidarların değişimine yol açmış bir yerel seçim depreminin ardından bakmak gerçekten enteresan. Geçtiğimiz yıl yaptığımız benzer araştırma ile büyük oranda uyumlu sonuçlar içeren ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019’, siyasi parti, sosyoekonomik konum, yaş ve cinsiyetler arasında fazla bir ayrım gözetmeksizin yine net bir biçimde, Türkiye halkının kahir ekseriyetinin çevre ve iklim değişikliği konusunda son derece endişeli olduğunu; buna karşın mevcut kurum ve yapıların bu önemli konunun çözümünde yeterli bir gayret sarf etmediğine inandıklarını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

 

‘Kentsel suçlar-ihanetler’ yerel seçim sonuçlarında etkili oldu

 

2019 yerel seçimlerinin sonuçları üzerinde açıkçası, diğer birçok faktörün yanı sıra, temel çevresel kaygıların da rol oynadığını söylemekte bence sıkıntı yok. Özellikle büyük kentlerde yaşayan yurttaşların huzursuzluklarının derinliklerinde buna dair izler bulmak mümkün. Her ne kadar hem iktidar hem de muhalefet odakları ve adayları, kampanyalarında iklim krizi konusunda açık ve belirgin ifadeler kullanmasalar da, ‘çevre’, ‘yaşanabilir kentler’, ‘kentsel suçlar-ihanetler’ başlıkları üzerinden kent ahalisinin muhtelif huzursuzluklarının da dile gelmiş olduğunu ve seçim sonuçlarında bir etki yarattığını söyleyebiliriz.“

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha