• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

Kişiye özel atama

Kişiye özel atama
0 0

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne yapılacak atama şartlarının “objektif ve denetlenebilir nitelikte” olmadığına dikkat çeken ATO, önceden belirlenmiş kişi ya da kişilerin işaret edildiğini belirtti

6 Ocak 2017 Cuma 12:46

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, üniversiteye "öğretim üyesi alımı" yapılacağına dair ilan, 31 Aralık 2016’da Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre; Atamalarla ilgili Ankara Tabip Odası (ATO) Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan bilgi notunda, ilanın "aranan şartlar" başlıklı bölümde yer verilen koşulların, yürürlükteki mevzuat hükümleri ile yargı kararlarına aykırı biçimde, “münhasıran bilimsel kaliteyi artırma amacına yönelik” ve “objektif ve denetlenebilir nitelikte” olmadığı bildirildi.

 

ATO, her durumda kamu yararı ve hizmet gerekleri amacından sapıldığına dikkati çekti. Eşitlik ve hakkaniyet ölçütleri dışında önceden belirli kişi ya da kişilerin işaret edilerek öğretim üyesi kadrolarına alınmak istendiği yolunda, tıp bilimi ve hekimlik camiasında oluşan kaygılar ifade edildi.

 

'Belirli kişiler işaret ediliyor'

 

Şartların "objektif ve denetlenebilir’’ olmasını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunulacağını bildiren ATO’nun çalışmasında şu ifadelere yer verildi:

 

“2547 Sayılı Yasa’nın 5/e maddesi öncelikle, yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemlerin alınmasına, temel bir ilke olarak yer vermektedir. Anılan yasanın 23’üncü maddesinde ‘Yardımcı Doçentliğe Atama’, 25’inci maddesinde ‘Doçentliğe Atama’ ve 26’ncı maddesinde ‘Profesörlüğe Yükselme ve Atama’ konusu, yine açık bir yasal düzenlemeye kavuşturulmuş bulunmaktadır. Anılan maddeler lafzında, öncelikle asgari koşullar, genel ve objektif bir biçimde belirlenmiş durumdadır. Ayrıca, asgari koşullar yanında üniversitelerin (idarenin), kimi ek koşullar belirleyebileceği de hükme bağlanmıştır.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tek yanlı biçimde belirlenen atama koşullarının, ilgili alanlarda bilimsel ve eğitsel nitelikleri arttırıcı özellikte taşımadığı; doğrudan 2547 Sayılı Yasa lafzında yer bulduğu üzere, ‘münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak’ amacıyla da açıkça çeliştiği, her durumda ‘objektif ve denetlenebilir nitelikte’ koşullar olma özelliğini de taşımadığı görülmektedir. Bu haliyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekte, en baştan belirli kişilerin işaret edilmekte olduğu açıktır.

 

Odamız, Anayasa'nın 135 inci maddesi ile 6023 Sayılı Yasa hükümlerinin verdiği mesleğin ve hekimlerin hak ve menfaatlerinin koruma yükümlülüğü kapsamında, söz konusu keyfiyete karşı gerekli girişimlerde bulunacaktır.”

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha