• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama
0 0

MEB'in yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatılacak.

11 Ekim 2020 Pazar 12:19

Covid-19 salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamalarıyla yürütülen uzaktan eğitim sürecinde, yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağı, 21 Eylül Pazartesi itibariyle hayata geçirildi. 21 Eylül’de, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitim başlatıldı.

 

Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı ise yarından itibaren uygulamaya koyacak.

 

İlkokulda 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim yarın başlatılacak.

 

İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflarda haftada iki gün, toplam 12 ders saati (iki gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün, toplam 14 ders saati (iki gün, 7+7 ) uygulanacak.

 

Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada iki gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

 

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

 

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8’inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri yapılabilecek.

 

Okul öncesi beş gün eğitime başlıyor

 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada beş gün ve günde altı etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

 

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

 

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze verilecek.

 

İmam hatip ortaokulu 8’inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12’nci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

 

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

 

Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

 

Öğrenciler, müfredattan sorumlu olacak

 

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha