• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

TÜSİAD: Yeni vergi teklifi yeniden değerlendirilmeye muhtaç

TÜSİAD: Yeni vergi teklifi yeniden değerlendirilmeye muhtaç
0 0
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi tüm toplum kesimleri için yeniden değerlendirilmeye muhtaç düzenlemelere sahiptir" çağrısı yaptı.
12 Kasım 2019 Salı 16:26

TÜSİAD, yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

 

Kanun teklifinin bazı maddelerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Meclis'e verilen teklif gelir vergisinde öngörülen değişikliklerin yanı sıra, dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve turizm sektöründe konaklama vergisi gibi ekonomimize oldukça ağır yükler getiren yeni vergileri de içermektedir" denildi.

 

'Ekonomik hedeflerle çelişen düzenlemeler'

 

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

 

"Yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmeden önce, toplumun tüm kesimleri ile istişare sürecinin yeterli zamana yayılarak ve şeffaf şekilde yürütülmesi ekonomi üzerindeki etkilerinin etraflıca değerlendirilmesi gerekir. Yasa koyucular tarafından sadece vergi tahsilatının arttırılması değil, kayıt dışılığın azaltılması, verginin tabana yayılması ve vergi adaletinin sağlanması gibi uzun vadeli hedefler da önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece belirli kesimler için tahsis edildiği düşünülen her vergisel düzenlemenin ekonomi içerisinde çarpan etkisi ile ekonominin bütününü ve toplumun tüm kesimlerini etkileyeceği dikkate alınmalıdır. Kanun teklifi bir yandan vergi sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak düzenlemeler içerirken diğer yandan toplumun tüm kesimleri üzerine yük getiren ve ilan edilen ekonomik hedefler ile çelişen düzenlemelere de sahiptir."

 

TÜSİAD açıklamasında, kanun teklifi ile,

 

Uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimindeki bazı belirsizliklerin giderilmesi,

 

Belirli sınırı aşan ücretlilere beyanname verme hakkının tanınması,

 

İzaha davet müessesesinin kapsamının genişletilmesi,

 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesi getirilerek vergi idaresi ve yargısının iş yükünün azaltılmasının,

 

idarenin etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, vergi adaletinin sağlanmasında katkı sağlayacağı vurgulandı ve "Kayıt dışı ekonomi ve sahte belge ile etkin mücadele edilmesine de katkıda bulunacaktır" denildi.

 

'Yeniden değerlendirilmesi gereken bazı hususlar'

 

Ekonomide zorluk yaşanan dönemlerde bütçe gelirlerindeki düşüşü telafi etmek için vergi tahsilatlarını artırmayı hedefleyen düzenlemelere ihtiyaç duyulabileceği de vurgulanan açıklamada,

 

"Ancak, bu hedefin yanında toplumun gereksinimleri, uluslararası anlaşmaların gerekleri ve teknolojik ve dijital dönüşümün gerisinde kalmaması gereken geleceğin Türkiye’sinin altyapısına yönelik ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde gerek ulusal gerekse uluslararası arenada geri dönüşü ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecektir" uyarısı yapıldı.

 

"Söz konusu kanun teklifinin TBMM tarafından yasalaştırılmadan önce, aşağıda belirteceğimiz hususlar başta olmak üzere, yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz" denilen TÜSİAD açıklamasında, dijital hizmet vergisinin sektördeki yatırım ortamını olumsuz etkileyeceği savunuldu:

 

'Dijital hizmet vergisi sektördeki yatırım ortamını olumsuz etkileyecektir'

 

Dijital ekonominin nasıl vergileneceği uluslararası arenada da tartışma konusudur. OECD seviyesinde çokuluslu bir yaklaşım üzerinde çalışılmaktadır.

 

Bu yaklaşım beklenmeden yatırım ortamına zarar verici ölçüde yüksek oranlı bir vergi tahsis edilmesi ve vergi yükümlülüğü yerine getirilmediğinde erişim engeli gibi ağır yaptırımların öngörülmesi Türkiye’yi hızla gelişen dijital dünyanın gerisinde bırakacaktır.

 

Yeni teklif Türkiye’de hali hazırda vergi mükellefi olan yerleşik kişiler üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi maliyetler ve rekabet dezavantajı yaratırken, uluslararası şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmalarının önünde önemli bir engel teşkil edecektir.

 

Bu alanda daha yeni gelişmekte olan dijital ekosistemi ve KOBİ’lerimizin gelişimini ise olumsuz etkileyecektir.

 

Dijital hizmet vergisinin makul bir düzeye çekilmesi ve OECD’nin çözümü oluşana kadar geçici bir düzenleme olduğunun açıkça belirtilmesi faydalı olacaktır.

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha