• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

Vergi Usul Kanunu'nda hangi değişiklikler yapıldı?

Vergi Usul Kanunu'nda hangi değişiklikler yapıldı?
0 0
Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak.
15 Ekim 2021 Cuma 11:16

"Küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

 

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 49 milletvekilinin Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Perşembe akşamı tamamlandı. Yapılan oylamada 291 milletvekili oy kullandı. 247 kabul oyu ile kanun teklifi kabul edildi.

 

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulacak

 

Kanun teklifi fiziki ortamdan bağımsız, elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilmesini öngörüyor.

 

Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki veriliyor.

 

Yapılan değişiklikle 3 bin 600 liradan fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilmesine imkan tanınıyor. Bu konudaki usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyor.

 

Tarım sektörü gelir vergisinden muaf tutulacak

 

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

 

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak.

 

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şartı aranacak.

 

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

 

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun "muhtasar beyanname" ve "vergi tevkifatının yatırılması" başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak.

 

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel olmayacak.

 

Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarına tebligatlar doğrudan yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek

 

Teklif ile yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek.

 

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisi tarafından belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde söz konusu defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanması tasdik hükmünde sayılacak. Berat alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterler tasdik ettirilmemiş sayılacak.

 

Yeniden değerleme oranı düzenlemesi

 

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor.

 

Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanun teklifinde belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.

 

Yeniden değerlemede iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışı ayrıntılı olarak görünecek şekilde bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek.

 

1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen Konaklama Vergisi'nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

 

CHP'li Özkoç: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkileri arttı

 

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM'de Millet İttifakı'nın muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanına; "tütün ürünlerinin" ve "araçların" özel tüketim vergileri (ÖTV) ile oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırma yetkisi verildiğini söyledi.

 

Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini artırdığını vurguladığı maddeye ilişkin açıklama yaptı.

 

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen 56. Maddesi şöyle:

 

"6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan 'bir katına' ibareleri 'üç katına' şeklinde ve (c) bendinde yer alan 'malların' ibaresi 'mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü' şeklinde değiştirilmiştir."

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha