• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

11 gündür çenesi kırık halde cezaevinde bulunan emekli polis memuru, tedavi edilmiyor!

11 gündür çenesi kırık halde cezaevinde bulunan emekli polis memuru, tedavi edilmiyor!
0 0

Türkiye'de cezaevleri işkence merkezlerine dönüştü!

17 Şubat 2017 Cuma 23:37

HABERDAR | ÖZEL -  Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve yüksek tansiyon rahatsızlığı sebebiyle damar çatlaması riski bulunan emekli polis memuru M.K., hastalığını gerek cezaevi revirine gerekse de dilekçe ile soruşturmayı yürüten savcılığa bildirmiş olmasına rağmen cezaevi koşullarında hastalığının gerektirdiği gibi beslenemediği için sağlığı daha fazla bozulmuştur. 


    Emekli polis memuru M.K. 07/02/2016 tarihinde saat 16:20 sularında cezaevi görevlileri gözetiminde olduğu bir zaman diliminde tansiyon rahatsızlığının etkisi ile bayılmış ve düşmüştür. Düşmenin etkisi ile çenesinin altında kesik oluşmuş ve 8 dikiş atılmıştır. Olaydan ancak 2 gün sonra ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkedilmiş sol üst çene kemiğinin kırık olduğu tespit edilmiştir. Çene kemiği kırıldığı için konuşamayan ve çorba dışında başka bir şeyle beslenemeyen emekli polis memuru M.K.'nın acilen ameliyat edilmesi gerekmekte ise de hastanenin hükümlü kapasitesi dolu olduğu kendisine bildirilmiş ve ameliyatı yapılmamıştır. Çene kırılması olayıyla alakalı hastane ve doktor raporlarını cezaevinden talep eden avukatına da raporlar verilmemiştir. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Martta ilk duruşması görülecek olan M.K.'nın sağlık durumuyla alakalı olarak mahkemeye de 14/02/2017 tarihinde gerekli bildirimler yapılmış ve olayla alakalı raporların mahkemece cezaevinden ivedilikle celbedilmesi talep edilmiştir. Ancak İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince de bu hususta bir işlem yapılmamıştır.


    Çene kırılması olayıyla alakalı bilgi aldığımız sağlık görevlileri; çene kemiği kırılmasının önemli olduğunu acilen müdahale edilmemesi durumunda kemiklerin yanlış kaynayabileceğini kişinin konuşmasında kalıcı bir bozukluk ve zorluk oluşmasına sebebiyet verebileceğini ayrıca deri altındaki kırık kemik parçalarının da ileriye dönük olarak hayati tehlike oluşturabileceğini belirtmişlerdir. Bu duruma rağmen ne cezaevi yönetimi ne de İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti konuyla alakalı olarak herhangi bir işlemde bulunmamaktadır. M.K.'nın ve avukatının taleplerini görmezden gelmektedirler. Söz konusu şahıs M.K. halen Silivri 1. No'lu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu vaziyettedir. Çenesinin kırık olması sebebiyle konuşamamakta ve sıvı dışında herhangi bir besinle beslenememektedir ve 07/02/2017 tarihinden bu yana da dayanılmaz acılar çekmektedir. Cezaevinde yemekhanesinden her zaman çorba çıkmadığı için kendi imkanları ile aldığı hazır çorbalarla beslenmektedir.


     Olayın hukuki boyutuyla alakalı olarak görüş aldığımız hukukçular durumun ağır bir insan hakları ihlali olduğunu ve çenesi kırık bir şahsın hem ameliyat edilmemesinin hem de halen tutuklu bulundurulmasının hukuken izahının olmadığını belirtmişlerdir. Bu durumda Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin başta 3. maddesindeki işkence yasağının ihlali olmak üzere başkaca insan hakkı ihlallerinin açık bir şekilde raporları mahkemeye intikal ettirmeyen cezaevi yetkililerince ve de raporları cezaevinden istemeyen İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince gerçekleştirilmektedir. Bu halde devam eden tutukluluklar sonucunda ise kişilerin adil olarak yargılanmasından bahsedilmesi olanaksız olacaktır. Nitekim mahkeme heyeti tutuklu bulunan sanıklar hakkında en basit insan hakları ilkelerini uygulamaktan imtina etmektedirler. 

 

KAYNAK: HABERDAR

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha