• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

Ankara Halk Ekmek’in yeni yönetimini bakanlık talimatı üzerine ATO reddetmiş

Ankara Halk Ekmek’in yeni yönetimini bakanlık talimatı üzerine ATO reddetmiş
0 0

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Halk Ekmek’in yeni yönetim kurulunun sicilinin Ankara Ticaret Odası’nca, Ticaret Bakanlığı’nın gönderdiği talimat uyarınca reddedildiğini bildirdi.

25 Haziran 2019 Salı 18:35

Ankara Halk Ekmek A.Ş.’den yapılan açıklamada Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın atadığı yeni yönetim kuruluna onay vermemesi eleştirilmişti. Açıklamada “Bu çerçevede 25 yıldır belediye şirketlerinin yönetimi, Ankara Büyükşehir belediye başkanının inisiyatifiyle belirlenmiştir” denmişti.

 

Ticaret Sicil müdürlüklerinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi’nin imtiyaz sahibi TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu olarak görünüyor.

 

TOBB üç maddelik açıklamasında işlemi Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı yönündeki değerlendirmelerin haksız olduğuna vurgu yaparken işlemin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgiler verdi.

 

Açıklama şöyle:

 

“1-Ticaret sicili faaliyetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 24.maddesi hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı gözetim ve denetiminde ildeki ticaret odası (veya ticaret sanayi odası) bünyesinde yürütülmektedir. Ticaret sicil müdürlükleri, ilgili kanunun ve Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı düzenlemelere ve talimatlara göre işlem tesis etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ticaret sicil faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi yoktur.

 

2-Ancak, çıkan haberler üzerine yaptığımız incelemede, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin yönetim kurulunun tesciline ilişkin talebin, iddia edildiği gibi TOBB’a değil, Ankara Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapıldığı tespit edilmiştir.

 

3-Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün de Ticaret Bakanlığı’nın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında ‘Belediyelerin ortak veya yönetici olduğu şirketlere ilişkin temsilci görevlendirme yetkisinin belediye meclislerinde olduğu’ ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği talimatı doğrultusunda işlem tesis ettiği öğrenilmiştir.“

 

İlgili kanuni düzenleme

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) bendinde belediye meclisine verilen yetkiler şöyle: Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

 

Aynı kanundaki 37’nci madde şöyle: Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

 

42’nci maddede şöyle deniyor: Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.

 

Bu konuda İçişler Bakanlığı’nın başkontrolörlerinden hukukçu Gazi Sert’in ‘mevzuattakip.com.tr’ sitesindeki yorumu şöyle: “Bazı belediyelerde, şirket yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu başkanının Belediye Meclis kararı ile belirlenmesi şeklinde yanlış bir algı oluşmuştur. Oysa, Belediye Kanununda, belediye meclisine sadece şirket kurmaya, kurulmuş şirketlere ortak olmaya ve sermaye artırımına yönelik izin yetkisi verilmiş olup, yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu başkanını görevlendirme yetkisi verilmemiştir.”

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha