• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

AYM: Yasal derneğin faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliği sayılamaz

AYM: Yasal derneğin faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliği sayılamaz
0 0

Anayasa Mahkemesi (AYM), yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçunun delili olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi.

8 Kasım 2019 Cuma 13:33

AYM, Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Ahmet Urhan’ın yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin kararın Anayasal bir hak olan örgütlenme özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğine hükmetti. AYM, bu gerekçeyle başvurucunun yeniden yargılanması gerektiğini belirterek kararı yerel mahkemeye gönderdi. 

 

AYM kararına göre, aralarında Ahmet Urhan’ın da olduğu bazı kişiler hakkında MLKP’ye üye oldukları gerekçesiyle Hatay’da açılan davada Urhan’ın ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Karar Yargıtay tarafından da onandı. 

 

Urhan, bu karara karşı AYM’ye başvurdu. Bireysel başvuru dilekçesinde ‘yasalara uygun kurulmuş ve yasalar çerçevesinde faaliyetlerine devam eden bir örgütle olan ilişkisinin ve yasalara uygun olarak bir toplantıya katılmasının terör örgütü üyeliği suçundan mahkûmiyetinde delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini’ ileri sürdü.

 

AYM kararında, başvurucunun örgütlenme özgürlüğü kapsamında kalan eylemlerinin terör örgütü üyeliğinin delili olarak kabul edilmesiyle başvurucunun söz konusu hakkına bir müdahalede bulunulduğunun açık olduğu belirtilerek şöyle dendi:

 

“Bu müdahale, Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmediği müddetçe örgütlenme özgürlüğünü ihlal edecektir.

 

Emniyet raporu delil olamaz

 

Olayların yaşandığı tarihte başvurucunun mensubu olduğu derneğin (SGD) yasal olduğu hususu ilk derece mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Ancak ilk derece mahkemesi, bu derneğin MLKP’nin yasal zeminde faaliyet yürüten örgütü olduğunu ve doğrudan örgütün amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade etmiştir. İlk derece mahkemesi, bu çıkarımı SGD’nin terör örgütü (MLKP) ile bağlantısı olduğu yönündeki bir emniyet raporuna dayandırmıştır. İlk derece mahkemesi kararında bu hususta tatminkar bir açıklamada bulunmamış, ilgili ve yeterli bir gerekçeye yer vermemiştir.

 

İlişkinin delili yok

 

Diğer yandan ilk derece mahkemesi, emniyet raporuna dayanarak MLKP terör örgütünün SGD adı altında yasal olmayan birçok faaliyette bulunduğunu ifade etmiştir.  Buna karşın kararda SGD’nin MLKP’nin amaçları doğrultusunda hareket ettiğine ilişkin delillerin neler olduğu gösterilmemiş; SGD’nin yasal olmayan faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

 

İlişkiyi biliyor muydu?

 

Kararda ayrıca başvurucunun SGD’nin MLKP terör örgütünü destekleyici bir örgüt olduğunu bilip bilmediği hususunda herhangi bir açıklama yapılmamış, başvurucunun SGD içinde yer alarak hangi surette MLKP terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettiği konusunda da bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

 

Barışçıl toplantılar

 

Ayrıca ilk derece mahkemesi, başvurucunun bahsi geçen örgütlerin düzenlemiş olduğu toplantılara katılmasını mahkûmiyet kararına dayanak almıştır. Buna karşın ilk derece mahkemesi, bu toplantılar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamış; söz konusu toplantıların ne barışçıl niteliğini kaybettiğini ne de örgüt talimatı doğrultusunda ve örgüt propagandası yapmak amacıyla düzenlendiğini kabul etmiştir. 

 

Caydırıcı etki

 

İlk derece mahkemesi, başvurucunun temel hakları kapsamında bulunan faaliyetlerinin terör örgütüyle olan bağlarını ortaya koyamamış; böylece örgütlenme özgürlüğü üzerinde haksız bir caydırıcı etki oluşturmuştur. Bu bağlamda ilk derece mahkemesi, başvurucunun şikâyete konu eylemlerinin mahkûmiyet hükmünde delil olarak kullanılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığını ilgili ve yeterli bir gerekçe ile gösterememiştir.

 

Anayasa Mahkemesi başvurucunun örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

 

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.”

 

AYM bu gerekçeyle başvurucunun yeniden yargılanması için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi. 

 

KAYNAK: DİKEN - KEMAL GÖKTAŞ

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha