• Dolar
  • Euro
  • BIST
Facebook Twitter

YSK'den bir kez daha "mühürsüz oylar geçerli" kararı

YSK'den bir kez daha
0 0

HDP Bodrum ilçe başkanı Fulya Erdoğan'ın mühürsüz oy pusulaları hakkındaki başvurusu üzerine karar veren Yüksek Seçim Kurulu, "mühürsüz tüm oyların geçerli sayılacağına" hükmetti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:47

HDP Bodrum ilçe başkanı Fulya Erdoğan'ın 19 Haziran günü mühürsüz oy pusulaları hakkındaki başvurusu üzerine, 20 Haziran'da oy birliği ile karar veren Yüksek Seçim Kurulu, "mühürsüz tüm oyların geçerli sayılacağına" hükmetti.

 

YSK'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

 

"Bodrum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 19/6/2018 tarihli, 238183 sayılı yazıda Halkların Demokratik Partisi Bodrum İlçe Başkanı Fulya Erdoğan'ın 19/6/2018 tarihli dilekçe ile 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak olan Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri Gösterir 135 sayılı Genelgenin 'Geçerli Olmayan Oy Pusulaları' başlıklı 42. maddesi ile 'Oy verme gününde sandık kurulunun toplanma zamanı ve hemen yapacağı işler' başlıklı 21. maddesinin birbiriyle çeliştiği, bu nedenle sandık kurullarınca teslim alınan zarflar ile Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy pusulalarının seçim işleri başlamadan önce sandık kurulu ile mühürlenmemiş ve bu hususun tutanak defterine geçirilmiş olan sandıklarda herhangi bir ihmalden söz edilemeyeceği için sayım sırasında sandık kurulu mührü bulunmayan zarf ve oy pusulalarının çıkması halinde anılan mühürsüz zarf ve oyların geçersiz sayılacağı hususunun Yüksek seçim Kurulu tarafından teyit edilmesi ve duyurulması gerektiğini belirterek konu hakkında görüş istenilmiş olmakla, konu incelenerek GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Yüksek Seçim Kurulu'nun 6/5/2018 tarihli 2018/390 sayılı kararı ile kabul edilen Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı Genelgenin 'Oy verme gününde sandık kurulunun toplanma zamanı ve hemen yapacağı işler' başlıklı 21. maddesinde;

 

Sandık kurulu oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü oy verme saatinden en az bir saat önce sandık başında toplanarak bu genelgenin 11. maddesinde gösterilen şekilde ant içer. Başkan, ilçe seçim kurulundan kontrol ederek teslim almış olduğu keseyi açarak içerisinde bulunan sandık kurulu mührünü ve ayrıca 'TERCİH' veya 'EVET' mührünün masanın üzerine koyar. Bundan sonra seçim sandığının boş olduğunu orada bulunan sandık kurulu üyeleriyle müşahitler önünde tespit ederek sandığın kapağını kapatır ve kapağı mühür bozulmadan açılamayacak şekilde sandık kurulu mührü ile mühürler.

 

Sandık kurulu; ant içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işini bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde ilçe seçim kurulu başkanlığından teslim aldığı ve filigranlı kağıttan üretilmiş, üzeri Yüksek seçim Kurulunca numaralanıp mühürlenerek paketlenmiş birleşik oy pusulası paketini açıp, tümünü sayar; birleşik oy pusulalarının her birinin arkasını sandık kurulu mührü ile mühürler ve birleşik oy pusulalarının sayısı ile her birinin arkasının sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir.

 

Sandık kurulu ilçe seçim kurulundan teslim alınan filigranlı kağıttan üretilmiş ve ön yüzünden sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek seçim Kurulu amblemi ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü basar ve zarfların sayısı ile her birinin ön yüzünün sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir.

 

 - Birleşik oy pusulaları ve zarflar masanın üzerine düzenli bir şekilde konulur.

 

 - Sandık kuurlu, sandık numarasını gösteren etiketi sandığın önüne yapıştırır.

 

 - Sandık kurulu, yaptığı tüm bu işlemleri bu genelge gereğince tutanak defterine geçirip imzalar (298/77)

 

 "Geçerli olmayan oy pusulaları" başlıklı 42. maddesinde;

 

 a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,

 

 b) Türkiye Cumhuriyeti Yüksek seçim Kurulu filigranı bulunmayan,

 

 c) Arkasında sandık mührü bulunmayan

 

 d) Hiçbir yerine 'TERCİH' veya 'EVET' mührü basılmamış olan,

 

 e) Birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye, birden fazla ittifaka veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alanlara 'TERCİH' veya 'EVET' mührü basılmış olan,

 

 f) Birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye, birden fazla ittifaka veya birden fala bağımsız adaya ayrılan alana taqşmış 'TERCİH' veya 'EVET' mühürleri bulunan,

 

 g) Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan,

 

 h) Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan,

 

 i) Üzerine 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında veya 'TERCİH' veya 'EVET' mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan,

 

 j) Üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarına, siyasi partilere, ittifaklara ve bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve öel olarak karalanmış, çizilmiş veya sayıları yazılmış veya şekiller çizilmiş olan,

 

 k) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan,

 

 birleşik oy pusulaları geçerli değildir.

 

 Ancak;

 

 Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz;

 

 a) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması,

 

 b) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması,

 

 c) Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunu özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılmaması,

 

 d) Birleşik oy pusulasının katlanarak zarflara konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi,

 

 e) Bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanı veya bağımsız aday alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması,

 

 f) Başka bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanına taşmamak kaydıyla, cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanına birden çok "TERCİH" veya "EVET" mührü basılması,

 

 g) Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek seçimKurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması,

 

 Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmez düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı Genelge hükümleri açık olduğundan herhangi bir duyuruya gerek bulunmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

 

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

 

1- Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı Genelge hükümleri açık olduğundan herhanig bir duyuruya gerek bulunmadığına,

 

2- Karar örneğinin Bodrum İlçe seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

 

20 Haziran 2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

 

KAYNAK: SOL

0 0
YORUMLAR
YORUM EKLE

captcha